> Blog: Er zit lood in mijn kraanwater. Wat kan ik doen?

30 september 2020

In woningen van voor 1960 zitten vaak nog loden waterleidingen. Daardoor komt er lood in het drinkwater terecht. Dit is schadelijk voor de gezondheid en kan onder andere leiden tot nierproblemen of een hoge bloeddruk. Voor kinderen tot 8 jaar is lood extra schadelijk omdat het kan leiden tot gedragsafwijkingen.

Hoeveel lood is toegestaan?
Op dit moment is een concentratie van 10 microgram lood per liter in het drinkwater toegestaan. Vanaf 2022 wordt de toegestane concentratie verlaagd naar 5 microgram lood per liter.

Hoe weet ik of er lood in mijn drinkwater zit?
Is uw woning voor 1960 gebouwd? Neem dan contact op met uw verhuurder. De verhuurder is verplicht om u hierover te informeren. Als de verhuurder u geen informatie geeft, kan u zelf een onderzoek laten uitvoeren. 

U kan ook zelf een test doen om de hoeveelheid lood in het kraanwater te bepalen. Online kunt u verschillende watertesten vinden. 

Als uit de test blijkt dat de concentratie lood hoger is dan 10 microgram per liter dan zit er te veel lood in het drinkwater.
  
De concentratie lood is te hoog. Wat kan ik doen?
Als de concentratie lood te hoog is, moet uw verhuurder de loden leidingen vervangen. U kan de volgende stappen zetten.  

 1. Neem contact op met uw verhuurder

  U kan uw verhuurder vragen om de loden leidingen te vervangen.

  Daarnaast kan u vragen om huurkorting totdat de loden leidingen zijn vervangen en om een vergoeding voor de door u gemaakte kosten.

  Download hier de model brief. Verstuur de brief aangetekend en per gewone post. Bewaar altijd een kopie.
  Speer Advocatuur kan ook de brief namens u opstellen en verzenden. Klik dan hier.

 2. Mijn verhuurder werkt niet mee, wat nu?

  Als uw verhuurder niet meewerkt, kunt u een procedure beginnen bij rechter. De rechter kan de verhuurder dan veroordelen om de waterleidingen te vervangen en een huurkorting te geven.

  Neem contact op voor een gratis adviesgesprek over een dergelijke procedure. 

Lager dan 10 microgram?
Ook bij minder dan 10 microgram lood is het de moeite waard om uw verhuurder te vragen om de loden leidingen te vervangen. Vanaf 2022 zal de verhuurder de loden leidingen ook moeten vervangen bij een gehalte van 5 microgram per liter. 

Vraag per brief aan uw verhuurder om zo snel mogelijk de loden leidingen te vervangen ook bij een gehalte van onder de 10 microgram. 

Vragen?
Heeft u vragen bij het opstellen van de brief? Werkt uw verhuurder niet mee? 
Heeft u een koopwoning met loden waterleidingen? Of heeft u andere vragen?
Neem gerust contact op met mij! 

Leuk als u dit artikel deelt!

© Speer Advocatuur

Speer advocatuur

Jennifer Alspeer
Advocaat / Attorney at law
IJburglaan 630G - 1087 CE Amsterdam
KvK 71720855

Versturen