"Speer Advocatuur
helpt u verder"

Voor particulieren

Speer Advocatuur helpt u graag op het gebied van geschillen met de overheid (bestuursrecht) en huurrecht. Heeft u een geschil met de overheid of uw (ver)huurder? Zij ontvangt u graag op kantoor. De koffie staat klaar!

> BESTUURSRECHT

Als u een geschil heeft met de
overheid  (bestuursrecht) dan helpt Speer Advocatuur u graag verder.

Het bestuursrecht gaat over besluiten van de overheid. Bijvoorbeeld een besluit tot afwijzing van een verklaring omtrent gedrag, een afwijzing van een aanvraag voor een vergunning, een besluit tot handhaving of het opleggen van een dwangsom door de overheid.

Bent u het oneens met een besluit van de overheid? Speer Advocatuur kan namens u bezwaar, beroep of hoger beroep instellen tegen het besluit. Speer Advocatuur staat u ook graag bij in advisering over het bestuursrecht.

> Vergunningen                        
> Drank- en horecawetgeving
> Taxiwetgeving
> Kansspelwetgeving
> Wet Bibob
> Verklaring omtrent gedrag
> Last onder dwangsom & bestuursdwang
> Bestuurlijke boetes
> Handhaving
> Toezicht
> Subsidies
> Bezwaar/beroep/hoger beroep/advisering

> huurrecht

Een geschil met uw (ver)huurder is vaak ingrijpend. Speer Advocatuur denkt graag met u mee over het huurrecht.

Het huurrecht gaat over regels op het gebied van uw huurwoning. Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, problemen met uw huurovereenkomst, huurverhoging, etc.

Speer Advocatuur staat u graag bij in juridische procedures en/of advisering.

> Huurwoningen
> Bedrijfsruimte
> Huurcontracten         
> Huurbeëindiging
> Huurprijswijziging
> Onderverhuur 
> Huisvestingswetgeving
> Vakantieverhuur/airbnb
> Ontruimingen
> Sluiting woning of bedrijf
> Renovatie/onderhoud
> Gebreken aan het gehuurde

Speer advocatuur

Jennifer Alspeer
Advocaat / Attorney at law
Panamalaan 5D - 1019 AS Amsterdam
KvK 71720855