> Blog: Huurovereenkomst beschermt huurder bij verkoop woning

2 december 2022

Een huurder werd geconfronteerd met de eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst vanwege de verkoop van de gehuurde woning. Speer Advocatuur stelde dat dit niet zonder meer mag en kreeg in een gerechtelijke uitspraak gelijk. Client mag de woning blijven huren.

Advocaat Jennifer Alspeer won een zaak voor een huurder van een huurwoning.
 
Casus
De huurder heeft een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De bewindvoerder van verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd. Volgens de bewindvoerder heeft verhuurder veel schulden en moet hij zijn zorgkosten betalen. Het is voor verhuurder van belang om de woning vrij van huur te verkopen. Verhuurder doet een beroep op dringende reden eigen gebruik (artikel 7:274 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek).

De rechter stelt verhuurder in het ongelijk. Allereerst geldt de hoofdregel ‘koop breekt geen huur’. Dit betekent dat een huurovereenkomst niet mag worden opgezegd door een verhuurder, omdat de huurwoning wordt verkocht.

Ten tweede is de rechter van oordeel dat alleen een financieel belang om een woning te verkopen onvoldoende is voor een beroep op dringende reden eigen gebruik. Alleen bij zwaarwegend bijzondere omstandigheden kan een beroep op dringende reden eigen gebruik worden gedaan en dat het einde van een huurovereenkomst betekenen.

De verhuurder is in het ongelijk gesteld. De huurder behoudt haar huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en mag in de huurwoning blijven wonen.


Conclusie
Een huurovereenkomst kan op grond van dringend eigen gebruik worden opgezegd als de verhuurder het gehuurde zelf dringend nodig heeft of als hij het gehuurde wil renoveren of slopen. De regel 'koop breekt geen huur' heeft voorrang en kan slechts bij hoge uitzondering worden doorbroken. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan dit leiden tot opzegging van een huurovereenkomst.

Klik hier voor de uitspraak.

Leuk als u dit artikel deelt!

© Speer Advocatuur

Speer advocatuur

Jennifer Alspeer
Advocaat / Attorney at law
IJburglaan 630G - 1087 CE Amsterdam
KvK 71720855

Versturen